Matična knjiga biljne proizvodnje - Elektronsko izdanjePokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vam predstavlja novi elektronski servis koji Vam pruža mogućnost da efikasno vodite evidenciju o svim tačkama u proizvodnom procesu biljne proizvodnje.

Sledljivost svih faza u toku proizvodnje hrane je neophodna kako bi se izbegle moguće neželjene posledice. Ovakav pristup podrazumeva kontinuiranu kontrolu i praćenje svih tačaka u prozvodnom procesu. Jedan od koraka ka tom cilju je vođenje evidencije tokom proizvodnog procesa.

Korišćenjem Elektronske verzije Matične knjige polja biljne proizvodnje omogućuje Vam se jasnije sagledavanje ostvarene proizvodnje po parcelama. Ova aplikacija je namenjena poljoprivrednim proizvođačima, kako profesionalcima tako i hobistima.

Elektronska verzija Matične knjige polja biljne proizvodnje Vam omogućuje da nakon registracije pristupate svojim podacima sa bilo kog računara koji je povezan na internet na jednostavan i praktičan način.

Za razliku od štampane verzije, elektronska verzija daje i neke dodatne mogućnosti: sumarni prikazi podataka, štampanje izveštaja ili izvoz unetih podataka u elektronskom obliku (MS Word, MS Excel) za dalju obradu.

Napomena: Elektronsko izdanje Matične knjige binjne proizvodnje nije predviđeno za ekonomske analize na poljoprivrednim gazdinstvima.

Preporuka autora korisnicima je da sprovedene aktivnosti i ostvarene rezultate u Matičnu knjigu biljne proizvodnje evidentiraju odmah nakon završetka određene aktivnosti, kako bi se omogućilo preciznije i potpunije praćenje proizvodnog procesa.

Elektronskom izdanju MATIČNE KNJIGE BILjNE PROIZVODNJE možete pristupiti OVDE.


Izjava o zaštiti podataka o ličnosti

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Svrha prikupljanja podataka jeste pruženje mogućnosti posetiocima web aplikacije da se popunjavanjem formulara registruju za pružanje usluge korišćenja elektronskog izdanja matična knjiga biljne proizvodnje, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.
Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom registracije, popunjavanjem elektronskog formulara. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, odnosno rukovalac podacima.

Čuvanje podataka

Vaše podatke o ličnosti čuvamo na zaštićenim serverima Vlade AP Vojvodine i to onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili (prilikom registracije), pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima niti ih koristiti u druge svrhe.

Bezbednost

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, odnosno rukovalac podacima, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštititio informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.


Informacije i sugestije:

Borislav Brunet
rukovaoc podacima
borislav.brunet@vojvodina.gov.rs


Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'