Sektor za lovstvo i akvakulturuU Sektoru za lovstvo i akvakulturu obavljaju se studijsko-analitički, upravno-pravni, dokumentacioni i statističko-evidencioni poslovi: prati se stanje u oblasti lovstva i akvakulture (ribnjaci), kretanje proizvodnje u ovim oblastima, zatim se pripremaju akati iz ovih oblasti kojima se obezbeđuje ostvarivanje javnog interesa u ovoj oblasti u skladu sa zakonom; pripremaju akata iz ovih oblasti koje donosi Skupština, pokrajinska Vlada i Sekretarijat; pripremaju se programi korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za lovstvo AP Vojvodine u koje se usmeravaju sredstva ubrana u skladu sa zakonom iz ovih oblasti; obavljaju se poslovi vezani za gazdovanje lovištima; stara se o preduzimanju mera za iskorišćavanje i zaštitu životinjskog sveta, prati se poslovanje javnog preduzeća čiji je osnivač AP Vojvodina, i ostvaruje se saradnja i koordinacija sa nadležnim organima Republike, gradova i opština i obavljaju se i drugi određeni poslovi.


Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'