Sektor za šumarstvo


dr Saša Stevanović, pomoćnik pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: 42a/I
Telefon: 4881-850


Nenad Radosavljević, samostalni stručni saradnik II za šumarstvo
Kancelarija/sprat: 42a/I
Telefon: 4881-852
E-mail: nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs

Milan Rebić, stručni saradnik za šumarstvo
Kancelarija/sprat: 42a/I
Telefon: 4881-852
E-mail: milan.rebic@vojvodina.gov.rs


Odeljenje za šumarsko-lovnu inspekciju

Anđelko Lazarov, načelnik odeljenja - samostalni stručni saradnik II
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10
Telefon: 021/420-075
E-mail: andjelko.lazarov@vojvodina.gov.rs

Milena Grahovac, šumarsko-lovni inspektor - samostalni stručni saradnik
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10
Telefon: 021/420-075, 063/108-02-28

Jadranka Grbić, šumarsko-lovni inspektor - samostalni stručni saradnik
Kancelarija: Ruma, ul. Glavna br. 7
Telefon: 022/478-800, 063/118-06-73

Vladica Cvetković, šumarsko-lovni inspektor - samostalni stručni saradnik II
Kancelarija: Subotica

Zoran Pavlović, šumarsko-lovni inspektor - samostalni stručni saradnik
Kancelarija/sprat: Pančevo, Trg Kralja Petra 2-4
Telefon: 013/341-664, 063/118-03-75

Jovan Bradvarović, šumarsko-lovni inspektor - samostalni stručni saradnik
Kancelarija: Bela Crkva, Svetosavska1
Telefon: 063/104-14-23


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'