Sektor za šumarstvo


dr Saša Stevanović, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 5/II
Telefon: 021/488-18-50


Nenad Radosavljević, savetnik za šumarstvo
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 3/II
Telefon: 021/488-18-52

Milan Rebić, samostalni savetnik za šumarstvo
Kancelarija/sprat:  Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 3/II
Telefon: 021/488-18-52


Odeljenje za šumarsko-lovnu inspekciju

Milena Grahovac, načelnik odeljenja - viši savetnik
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10
Telefon: 063/108-02-28

Marko Đurković
šumarsko-lovni inspektor - savetnik

Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10 (Subotica)
Telefon: 063/572-368

Jadranka Grbić, šumarsko-lovni inspektor - savetnik
Kancelarija: Ruma, ul. Glavna br. 7
Telefon: 022/478-800, 063/118-06-73

Dragana Polić, šumarsko-lovni inspektor - savetnik
Kancelarija: Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 72/3
Telefon: 063/572-197

Zoran Pavlović, šumarsko-lovni inspektor - savetnik
Kancelarija: Pančevo, Trg kralja Petra 2-4
Telefon: 063/118-03-75

Jovan Bradvarović, šumarsko-lovni inspektor - savetnik
Kancelarija: Bela Crkva, Svetosavska 1
Telefon: 063/104-14-23

Milan Radojčić, šumarsko-lovni inspektor - savetnik
Kancelarija: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 10
Telefon: 063/118-07-71


Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'