Sektor za lovstvo i akvakulturuStanko Kosovac, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 4/II
Telefon: 021/488-18-51

Milan Milašinović, savetnik za lovstvo i akvakulturu
Kancelarija/sprat: Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 25, 4/II
Telefon: 021/488-18-51

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'