Sektor za pravne i opšte poslove i planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku


Ivana Šarić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara
Kancelarija/sprat: 45
Telefon: 021/487-4424

Odeljenje za normativno-pravne, upravno pravne i opšte poslove

Slobodan Teofanov, načelnik odeljenja
Kancelarija/sprat: 46/I
Telefon: 021/487-40-73

Olivera Krčo, savetnik za pravne poslove
Kancelarija/sprat: 46/I
Telefon: 021/487-41-20

Jelena Dejanović, savetnik za pravne poslove
Kancelarija/sprat: 46a/I
Telefon: 021/487-42-45

Gordana Francuski, savetnik za pravne poslove iz oblasti vodoprivrede
Kancelarija/sprat: 46/I
Telefon: 021/487-41-05

Simonida Marinković, viši referent za poslove odnosa sa javnošću - tehnički sekretar
Kancelarija: 47/I
Telefon: 021/487-40-69

Predrag Stupar, vozač motornog vozila

Odeljenje za planiranje i izvršenje budžeta i agroekonomiku

Svetlana Stanišić, savetnik za materijalno-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 42a/I
Telefon: 021/487-48-51

Maja Bulatović, savetnik za materijalno-finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 42a/I
Telefon: 021/487-44-22

Dušan Miličić, načelnik odeljenja
Kancelarija/sprat: 45/I
Telefon: 021/487-46-99

Hristina Šljukić, mlađi savetnik za finansijske poslove
Kancelarija/sprat: 51/I
Telefon: 021/487-44-11

Lidija Ninkov, viši referent - operater
Kancelarija/sprat: 44/I
Telefon: 021/487-45-00
E-mail: lidija.ninkov@vojvodina.gov.rs


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'