Rudarski istražni i eksploatacioni radovi i objekti > Dokumentacija za izdavanje vodne dozvoleSlučaj 3: izdata upotrebna dozvola bez vodne saglasnostiDokumentacija:

 1. obrazac O-7;
 2. opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
 3. upotrebna dozvola;
 4. projekat izvedenog objekta;
 5. izveštaj javnog vodoprivrednog preduzeća o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole;
  Zahtev za izdavanje izveštaja o spremnosti objekta za izdavanje vodne dozvole podneti Javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25. Dokumentacija (dva primerka):
  • opšti podaci o investitoru (izvod iz APR-a);
  • upotrebna dozvola;
  • projekat izvedenog objekta;
  • izjava investitora da nema izmena na bjektu, u odnosu na stanje na koje se odnosi prethodna vodna dozvola.
 6. izjava investitora i odgovornog projektanta da nema izmena na bjektu, u odnosu na stanje na koje se odnosi prethodna vodna dozvola.

Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'