GIS aplikacija za pregled prostornih podataka „Konkursi“

Ova Web GIS aplikacija omogućuje pregled prostornih podataka vezanih za kontrolu konkursa koje objavljuje Sekretarijat na teritoriji AP Vojvodine.

Za pristup aplikaciji potrebna je registracija.

Kliknite na sliku za pristup aplikaciji.
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'