Сектор за биљну производњуУ Сектору за биљну производњу обављају се студијско-аналитички, управни, документациони и статистичко-евиденциони послови: прати стање у области производње пшенице и других стрних жита, кукуруза, шећерне репе, соје и сунцокрета, повртарских производа; припрема се и прати остваривање програма у области воћарства и виноградарства; прати се стање и предузимају мере из надлежности Секретаријата везане за елементарне непогоде и друге ванредне ситуације; прати се кретање производње у овим областима и остваривање услова за производњу; прати се област алтернативних извора енергије; сагледава усклађеност примарне пољопривредне производње са изграђеним капацитетима и степен њиховог коришћења. Прати се и анализира организованост земљорадника путем подстицања њиховог удруживања; остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају се и други одређени послови.

ДокументаЗахтев за нултом контролом за учешће на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2021. години19.01.2021Захтев за нултом контролом за учешће на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2021. годиниОбавештење ради упознавања заинтересованих лица да могу поднети захтев за излазак на терен службеника ПСС поводом ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'