Експлоатација и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, рачних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета, за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеној експлоатацијиа) Експлоатација:


б) Депоновање:


ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'