Кабинет секретараE-mail Секретаријата: psp@vojvodina.gov.rs

Телефон: +381-21-487-4411

Факс: +381-21-456-040

др Вук В. Радојевић покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, Србија
Телефон: 021/456-721

Роберт Отот, заменик покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 47/I 
Телефон: 487-40-69

Љиљана Андрић, подсекретар
Канцеларија/спрат: 51а/I 
Телефон: 487-44-10Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'