Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе


Младен Петковић, в.д. помоћника покрајинског секретара 
Канцеларија/спрат: 57/I 
Телефон: 021/487-45-18 
E-mailmladen.petkovic@vojvodina.gov.rs

 

 

Маринела Загорац саветник за послове мере подршке спровођења пољопривредне политике у области руралног развоја и европских интеграција 
Канцеларија/спрат: 43
Телефон: 021/487-44-30 
E-mail: marinela.zagorac@vojvodina.gov.rs

 

Ана Сегедински, саветник за економско-финансијске послове 
Канцеларија/спрат: 44а/I 
Телефон: 021/487-44-19
E-mail: ana.segedinski@vojvodina.gov.rs

 

Милош Шешлија, саветник за  послове агроекономике пољопривреде 
Канцеларија/спрат: 42a/I 
Телефон: 021/487-46-01 
E-mail: milos.seslija@vojvodina.gov.rs

 

Одсек за пољопривредне саветодавне службе

Јулкица Симић, шеф одсека - самостални саветник 
Канцеларија/спрат: 44/I 
Телефон: 021/487-44-61 

Наташа Милутиновић, саветник за пољопривредне саветодавне службе 
Канцеларија/спрат: 44a/I 
Телефон: 021/487-43-79 

Бобан Орељ, саветник за примену савремене технологије у саветодавству 
Канцеларија/спрат: 44/I 
Телефон: 021/487-41-86 

Никола Врањковић, саветник за воћарско-виноградарску производњу и производњу алкохолних и безалкохолних пића
Канцеларија/спрат: 44/I 
Телефон: 021/487-44-18 

ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'