Сектор за биљну производњуМладен Петреш, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 57
Телефон: 021/487-4518

 
Гордана Ћалић, саветник за повртарску производњу 
Канцеларија/спрат: 43/I 
Телефон: 021/487-44-13

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'