Сектор за сточарску производњуМилорад Малић, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 46a/I 
Телефон: 488-18-50


Катарина Стругар Стефановић, самостални стручни сарадник II за сточарство
Канцеларија/спрат: 46a/I
Телефон: 021/488-1852 

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'