Сектор за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта


Адина Јорга, самостални стручни сарадник за послове у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Канцеларија/спрат: 57/I
Телефон: 487-41-20, 457-908


Група за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта

Александар Матић, руководилац групе - самостални стручни сарадник II
Канцеларија/спрат: 42/I
Телефон: 487-44-05, 557-214

Немања Деспотов, самостални стручни сарадник за мере подршке спровођења пољопривредне политике у области руралног развоја
Канцеларија/спрат: 44a/I
Телефон: 487-46-01, 456-973
Е-маил: nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs

Борислав Брунет, самостални стручни сарадник II примене геоинформационих технологија и система у пољопривреди
Канцеларија/спрат: 44/I
Телефон: 487-44-18, 456-267
E-mail: borislav.brunet@vojvodina.gov.rs

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'