Сектор за шумарство


др Саша Стевановић, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 42а/I
Телефон: 4881-850


Ненад Радосављевић, самостални стручни сарадник II за шумарство
Канцеларија/спрат: 42a/I
Телефон: 4881-852

Милан Ребић, стручни сарадник за шумарство
Канцеларија/спрат: 42a/I
Телефон: 4881-852

Одељење за шумарско-ловну инспекцију

Анђелко Лазаров, начелник одељења - самостални стручни сарадник II
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10
Телефон: 021/420-075

Милена Граховац, шумарско-ловни инспектор - самостални стручни сарадник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10
Телефон: 021/420-075, 063/108-02-28

Јадранка Грбић, шумарско-ловни инспектор - самостални стручни сарадник
Канцеларија: Рума, ул. Главна бр. 7
Телефон: 022/478-800, 063/118-06-73

Владица Цветковић, шумарско-ловни инспектор - самостални стручни сарадник II
Канцеларија: Суботица

Зоран Павловић, шумарско-ловни инспектор - самостални стручни сарадник
Канцеларија/спрат: Панчево, Трг Краља Петра 2-4
Телефон: 013/341-664, 063/118-03-75

Јован Брадваровић, шумарско-ловни инспектор - самостални стручни сарадник
Канцеларија: Бела Црква, Светосавска1
Телефон: 063/104-14-23

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'