Сектор за шумарство


др Саша Стевановић, в.д. помоћника покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 5/II
Телефон: 021/488-18-50
E-mailsasa.stevanovic@vojvodina.gov.rs

 


Ненад Радосављевић, саветник за шумарство
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 3/II
Телефон: 021/488-18-52
E-mail: nenad.radosavljevic@vojvodina.gov.rs


Милан Ребић, самостални саветник за шумарство
Канцеларија/спрат: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25, 3/II
Телефон: 021/488-18-52
E-mail: milan.rebic@vojvodina.gov.rs

 

Одељење за шумарско-ловну инспекцију

 

Милена Граховац, начелник одељења – виши саветник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10
Телефон: 063/108-02-28
E-mail: milena.grahovac@vojvodina.gov.rs

 

Марко Ђурковић, шумарско-ловни инспектор - саветник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10 (Суботица)
Телефон: 063/572-368


Јадранка Грбић, шумарско-ловни инспектор - саветник
Канцеларија: Рума, ул. Главна бр. 7
Телефон: 022/478-800, 063/118-06-73


Драгана Полић, шумарско-ловни инспектор - саветник
Канцеларија: Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 72/3
Телефон: 063/572-197


Зоран Павловић, шумарско-ловни инспектор - саветник
Канцеларија: Панчево, Трг краља Петра 2-4
Телефон: 063/118-03-75


Јован Брадваровић, шумарско-ловни инспектор - саветник
Канцеларија: Бела Црква, Светосавска 1
Телефон: 063/104-14-23

 

Милан Радојчић, шумарско-ловни инспектор - саветник
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 10
Телефон:063/118-07-71


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'