Сектор за правне и опште послове и планирање и ивршење буџета и агроекономикуДушан Теофиловић, помоћник покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 57/I
Телефон: 487-41-20, 457-908

Одељење за нормативно-правне, управно правне и опште послове

Слободан Теофанов, начелник одељења
Канцеларија/спрат: 43/I
Телефон:

Оливера Крчо, самостални стручни сарадник II за правне послове
Канцеларија/спрат: 57/I
Телефон: 487-41-20, 457-908

Гордана Француски, самостални стручни сарадник II за правне послове из области водопривреде
Канцеларија/спрат: 57/I
Телефон: 487-41-20, 457-908

Нада Ресановић, виши референт за административне послове
Канцеларија: Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25
Телефон: 4881-635

Предраг Ступар, возач моторног возила

Одељење за планирање и извршење буџета и агроекономику

Љиљана Куљанин, начелник одељења - самостални стручни сарадник II
Канцеларија/спрат: 47/I
Телефон: 487-48-54

Светлана Станишић, самостални стручни сарадник II за материјално-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 47/I
Телефон: 487-44-22
Маја Булатовић, самостални стручни сарадник II за материјално-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 47/I
Телефон: 487-44-22

Ана Сегедински, самостални стручни сарадник II за економско-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 44/I
Телефон: 487-44-61, 456-267

Милош Шешлија, самостални стручни сарадник II за агроекономику пољопривреде
Канцеларија/спрат: 44a/I
Телефон: 487-46-01, 456-973

Лидија Нинков, виши референт - оператер
Канцеларија/спрат: 46/I
Телефон: 487-44-24

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'