Сектор за правне и опште послове и планирање и ивршење буџета и агроекономикуИвана Шарић, в.д. помоћника покрајинског секретара
Канцеларија/спрат: 45
Телефон: 021/487-4424
E-mail: katarina.delibasicivana.saric@vojvodina.gov.rs

 

Одељење за нормативно-правне, управно правне и опште послове

Слободан Теофанов, начелник одељења
Канцеларија/спрат: 46/I
Телефон: 021/487-40-73
Е-mail: slobodan.teofanov@vojvodina.gov.rs

 

Оливера Крчо, саветник за правне послове
Канцеларија/спрат: 46/I
Телефон: 021/487-41-20
E-mail: olivera.krco@vojvodina.gov.rs

 

Јелена Дејановић, саветник за правне послове
Канцеларија/спрат: 46а/I
Телефон: 021/487-42-45
E-mail: jelena.dejanovic@vojvodina.gov.rs


Гордана Француски, саветникза правне послове из области водопривреде
Канцеларија/спрат: 46/I
Телефон: 021/487-41-05
E-mail: gordana.francuski@vojvodina.gov.rs

 

Симонида Маринковић, виши референт за послове односа са јавношћу-технички секретар
Канцеларија: 47/I
Телефон: 021/487-40-69
E-mail: simonida.marinkovic@vojvodina.gov.rs


Предраг Ступар, возач моторног возила

 

Одељење за планирање и извршење буџета и агроекономику


Светлана Станишић, саветник за материјално-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 42а/I
Телефон: 021/487-48-51
E-mail: svetlana.stanisic@vojvodina.gov.rs

Маја Булатовић, саветник за материјално-финансијске послове
Канцеларија/спрат: 42а/I
Телефон: 021/487-44-22
E-mail: maja.bulatovic@vojvodina.gov.rs


Душан Миличић, начелник одељења
Канцеларија/спрат: 45/I
Телефон: 021/487-46-99
E-mail: dusan.milicic@vojvodina.gov.rs


Христина Шљукић, млађи саветник за финансијске послове
Канцеларија/спрат: 51/I
Телефон: 021/487-44-11
E-mail: hristina.sljukic@vojvodina.gov.rs


Лидија Нинков, виши референт - оператер
Канцеларија/спрат: 44/I
Телефон: 021/487-45-00
E-mail: lidija.ninkov@vojvodina.gov.rs


ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'