Резултати конкурса: Противградне мрежеКОРИСНИК ИЗНОС
Коста Стакић 4.110.316,28 Din.
Agroprom com 7.484.389,37 Din.
Анкица Бали 2.518.389,60 Din.
APPLE WORLD 3.646.463,12 Din.
Арсенијевић Младен 1.860.914,40 Din.
Арсенијевић Младен 1.860.914,40 Din.
Atos Fructum 8.000.000,00 Din.
Босиљкић Ђорђе 1.651.322,58 Din.
Ћирић Арго 7.880.559,34 Din.
Далибор Хнатко 3.640.140,84 Din.
Ђукановић Добросав 8.000.000,00 Din.
Ђукановић Зоран 8.000.000,00 Din.
Ђукић Лазар 3.987.622,00 Din.
DONERRA 7.762.971,60 Din.
Драгана Шупић 7.090.198,20 Din.
Душан Савић 1.546.953,24 Din.
FORMA BM 4.089.522,00 Din.
Гордан Вејић 1.809.587,00 Din.
JUARBIS 7.849.104,41 Din.
Ката Ингрунд 5.412.846,78 Din.
Китановић Живојин 1.019.574,69 Din.
Љубинка Крловић 2.000.000,00 Din.
Мандић Милован 1.747.241,52 Din.
Марија Вујић 1.466.634,77 Din.
Милан Родић 1.200.000,00 Din.
Милош Радојичић 920.499,18 Din.
Милован Мандић 1.747.241,52 Din.
Миљан Савић 1.425.909,60 Din.
Ненадић Весна 1.777.248,30 Din.
Никола Чакара 977.961,67 Din.
Петровић Милан 1.188.724,20 Din.
Privizer Michal 849.300,00 Din.
Селена Мирољуб 1.121.582,52 Din.
Станишић Петар 1.438.033,80 Din.
TEAM INVESTMENT PLUS DOO 4.627.092,00 Din.
Тодор Панић 3.293.471,01 Din.
Томић Иван 911.941,95 Din.
Ујхази Силвија 4.595.844,00 Din.
Влаовић Милица 925.598,00 Din.

ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'