Резултати конкурса: МанифестацијеКОРИСНИК ИЗНОС
Удружење Немаца Дунавшвабе, Бачка Паланка 37.000,00 Din.
Клуб жена Бело Блато 50.000,00 Din.
Клуб Хоргошких Произвођача 60.000,00 Din.
Удружење повртара Глогоњ 80.000,00 Din.
Удружење одгајивача расних коња "Стапар" 90.000,00 Din.
Удружење жена "Доловке" 90.000,00 Din.
Удружење "Повртара Идвор" 100.000,00 Din.
Удружење повртара Банатски Брестовац 100.000,00 Din.
Удружење грађана "Пајдаш" 150.000,00 Din.
Матица Словачка у Србији 150.000,00 Din.
Feher to - Друштво за негу традиције и екологије, Лукино Село 150.000,00 Din.
Удружење повртара и прерађивача "Владимировац" 150.000,00 Din.
Удружење повртара и прерађивача "Владимировац" 150.000,00 Din.
Удружење пољопривредника "Гложан" 180.000,00 Din.
Удружење грађана за развој еко-руралног туризма "Подунав"
 Бачки Моноштор
200.000,00 Din.
Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum" 200.000,00 Din.
"Општинска унија" Бачка Топола 200.000,00 Din.
Клуб виноградара и винара Свети Трифун 200.000,00 Din.
"Општинска унија" Бачка Топола 200.000,00 Din.
Удружење TERRA S 200.000,00 Din.
Удружење пољопривредних произвођача "Банатска ленија" 250.000,00 Din.
Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и
футошког киселог купуса "Футошки купус"
250.000,00 Din.
Удружење грађана "Зелена мрежа Војводине" 300.000,00 Din.
Удружење грађана "Зелена мрежа Војводине" 300.000,00 Din.
Удружење жена "Бачки Грачац"  350.000,00 Din.
Општина Рума 380.000,00 Din.
Општина Инђија 480.000,00 Din.
Друштво "Ирижана" у Иригу 1.800.000,00 Din.

ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'