Преглед додељених средстава ловачким удружењима по конкурсу за ловство за 2013. годинуРед. број

Назив Ловачког удружења

Седиште

Општина

Износ

1.

Панонија Мол

Мол

Ада

350.000,00

2.

Ада

Ада

Ада

120.000,00

3.

Срндаћ

Алибунар

Алибунар

70.000,00

4.

Ловачка организација Фазан Сонта

Сонта

Апатин

70.000,00

5.

Курјачица

Апатин

Апатин

300.000,00

6.

Рит

Вајска

Бач

395.000,00

7.

Бач

Бач

Бач

300.000,00

8.

Паланка-Младеново

Бачка Паланка

Бачка Паланка

300.000,00

9.

Јужна Бачка-Деспотово-Пивнице-Параге и Товаришево

Пивнице

Бачка Паланка

300.000,00

10.

Фазан Стара Моравица

Стара Моравица

Бачка Топола

300.000,00

11.

Фазан

Пачир

Бачка Топола

300.000,00

12.

Срндаћ

Бачка Топола

Бачка Топола

455.000,00

13.

Панонија

Бачка Топола

Бачка Топола

300.000,00

14.

Петровец

Бачки Петровац

Бачки Петровац

385.000,00

15.

Ловац

Бела Црква

Бела Црква

375.000,00

16.

Ecoagri Serbia doo

Бела Црква

Бела Црква

455.000,00

17.

Срндаћ-Беочин

Черевић

Беочин

300.000,00

18.

Чик

Бачко Петрово Село

Бечеј

45.000,00

19.

Бачко Градиште

Бачко Градиште

Бечеј

15.000,00

20.

Врбас

Врбас

Врбас

370.000,00

21.

Фазан-Вршац

Вршац

Вршац

300.000,00

22.

Караш-Куштиљ

Куштиљ

Вршац

130.000,00

23.

Вршачка кула

Вршац

Вршац

370.000,00

24.

Стара Тиса

Жабаљ

Жабаљ

300.000,00

25.

Житиште

Житиште

Житиште

370.000,00

26.

Јединство

Елемир

Зрењанин

300.000,00

27.

Града Зрењанина

Зрењанин

Зрењанин

1.020.000,00

28.

Фрушкогорац

Марадик

Инђија

410.000,00

29.

Фазан

Инђија

Инђија

300.000,00

30.

Сланкаменац

Нови Сланкамен

Инђија

70.000,00

31.

Крчедин

Крчедин

Инђија

300.000,00

32.

Срндаћ-Ириг

Ириг

Ириг

405.000,00

33.

Фазан-Нови Козарци

Нови Козарци

Кикинда

70.000,00

34.

Фазан

Башаид

Кикинда

300.000,00

35.

Старе Баре Иђош

Сајан

Кикинда

300.000,00

36.

Перјаница

Мокрин

Кикинда

70.000,00

37.

Наково

Наково

Кикинда

70.000,00

38.

Кикинда

Кикинда

Кикинда

350.000,00

39.

Зец-Руско Село

Руско Село

Кикинда

70.000,00

40.

Велебит-Банатско Велико Село

Банатско Велико Село

Кикинда

300.000,00

41.

Ливаде

Ковачица

Ковачица

140.000,00

42.

Ковин

Ковин

Ковин

370.000,00

43.

Ђурђево

Скореновац

Ковин

300.000,00

44.

Сивац

Сивац

Кула

300.000,00

45.

Јаребица

Кула

Кула

695.000,00

46.

Криваја

Мали Иђош

Мали Иђош

370.000,00

47.

Нова Црња

Нова Црња

Нова Црња

70.000,00

48.

Александрово

Александрово

Нова Црња

85.000,00

49.

Соко-Бочар

Бочар

Нови Бечеј

300.000,00

50.

Светозар Берић

Кумане

Нови Бечеј

140.000,00

51.

Нови Бечеј

Нови Бечеј

Нови Бечеј

120.000,00

52.

Лаза Пајић

Ново Милошево

Нови Бечеј

370.000,00

53.

Кочоват

Банатско Аранђелово

Нови Кнежевац

390.000,00

54.

Емил Талијан

Нови Кнежевац

Нови Кнежевац

525.000,00

55.

Ђала

Ђала

Нови Кнежевац

155.000,00

56.

Подунавље

Футог

Нови Сад

385.000,00

57.

Нови Сад

Нови Сад

Нови Сад

890.000,00

58.

Мостонга

Оџаци

Оџаци

565.000,00

59.

Панчево

Панчево

Панчево

670.000,00

60.

Обедска бара

Пећинци

Пећинци

510.000,00

61.

Брзава

Пландиште

Пландиште

300.000,00

62.

Сремац

Рума

Рума

780.000,00

63.

Горњи Тамиш

Бока

Сечањ

700.000,00

64.

Сомбор

Сомбор

Сомбор

140.000,00

65.

Западна Бачка

Сомбор

Сомбор

1.030.000,00

66.

Фазан Србобран

Србобран

Србобран

225.000,00

67.

Надаљ

Надаљ

Србобран

70.000,00

68.

Срем-Мачва

Сремска Митровица

Сремска Митровица

900.000,00

69.

Стара Пазова

Стара Пазова

Стара Пазова

300.000,00

70.

Срндаћ

Темерин

Темерин

70.000,00

71.

Ловачко друштво у Сиригу

Сириг

Темерин

300.000,00

72.

Шајкашка

Тител

Тител

420.000,00

73.

Падеј

Падеј

Чока

250.000,00

74.

Дропља

Чока

Чока

370.000,00

75.

Срем

Шид

Шид

70.000,00

76.

Кулина

Ердевик

Шид

330.000,00

77.

Граничар 1918

Јамена

Шид

225.000,00


ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'