Средства из програма за шумарство 2013. године по корисницимаКорисник Износ
Мичелини д.о.о., Ваљево 1.062.600
ECOAGRI SERBIA DOO, Бела Црква 4.375.000
Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 13.696.528
Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас 2.702.500
ЈКП "Беочин" Беочин 1.370.000
ЈКП "Комуналац" Кула 1.277.500
ЈП "Национални парк Фрушка Гора" 11.290.000
ЈП"Војводина шуме" Петроварадин 69.805.220
ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад 2.802.600
Српски православни манастир Светих Архангела Ковиљ 2.281.080
СЗТР ''Мане'' Кикинда 353.100
Универзитет у Београду Шумарски факултет 6.000.000

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'