Средства из програма за шумарство 2013. године по корисницимаКорисник Износ
Мичелини д.о.о., Ваљево 1.062.600
ECOAGRI SERBIA DOO, Бела Црква 4.375.000
Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад 13.696.528
Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас 2.702.500
ЈКП "Беочин" Беочин 1.370.000
ЈКП "Комуналац" Кула 1.277.500
ЈП "Национални парк Фрушка Гора" 11.290.000
ЈП"Војводина шуме" Петроварадин 69.805.220
ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад 2.802.600
Српски православни манастир Светих Архангела Ковиљ 2.281.080
СЗТР ''Мане'' Кикинда 353.100
Универзитет у Београду Шумарски факултет 6.000.000

ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'