Додељена средства за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине


 

Додељена средства за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине:

 

Ред. бр.

Број предмета

Назив привредног друштва

Адреса и место

Износ средстава за доделу 
(динара)

1.

104-401-4450/2013-07

"Бизнис инфинитy" доо

Бориса Кидрича 13, Опово

4.133.900,00

2.

104-401-4492/2013-07

"ДТД Рибарство" доо

Цара Лазара бб, Бачки Јарак

9.500.000,00

3.

104-401-4500/2013-07

"Рибњак Сутјеска" доо

Рибарска бб, Сутјеска

4.000.000,00

4.

104-401-4470/2013-07

"Еделински" доо

Народног фронта 23, Руски Крстур

3.030.000,00

5.

104-401-4483/2013-07

"Рибњаци Мостонга" доо

Бело поље 1, Бач

4.072.500,00

6.

104-401-4478/2013-07

"Бездански рибњак" доо

Венац Војводе Живојина Мишића 37, Сомбор

4.695.000,00

7.

104-401-4486/2013-07

"Рибњак Ђерам" доо

Јаше Томића 15а, Вршац

7.161.200,00

8.

104-401-4460/2013-07

"Лучар" доо

Миленка Грчића 8, Нови Сад

9.500.000,00

9.

104-401-4496/2013-07

"Тарашки рибњак" доо

Маршала Тита 8, Тараш

1.890.000,00

10.

104-401-4493/2013-07

"Биофисх" доо

Николе Тесле 59 а, Апатин

9.500.000,00

11.

104-401-4444/2013-07

"Вршачки ритови" доо

Маргитски пут бб, Вршац

9.500.000,00

12.

104-401-4683/2013-07

"Пецарошки рај-Филић" доо

Николе Тесле 20, Нови Кнежевац

2.928.000,00

 


ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'