ГИС апликација за преглед просторних података „Инспекција“

Ова Wеб ГИС апликација омогућује преглед просторних података везаних за контролу рада инспекцијских служби:

  1. Водопривредна инспекција
  2. Шумарско-ловна инспекција

За приступ апликацији потребна је регистрација. 

Кликните на слику за приступ апликацији.

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'