Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

1. Шумарско - ловни инспектор:
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

1. Шумарско - ловни инспектор:

2. Саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'