Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

1. Јавни конкурс за избор директора ЈВП Воде Војводине

2. Шумарско - ловни инспектор - ИСТЕКАО:
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места:

1. Саветник за правне послове

2. Водни инспектор, у звању саветника 

3. Шумарско-ловни инспектор - ИСТЕКАО

4. Шумарско - ловни инспектор - ИСТЕКАО:

5. Саветник за послове спровођења мера развоја пољопривреде - ИСТЕКАО


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'