Изаберите конкурс: 

 1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2017. години. ОДОБРЕНИНИСУ ОДОБРЕНИ
 2. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години
 3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство  на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години 1) 11.03.2017 - 23.03.2017 ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ; 2) 24.03.2017. – 07.04.2017. ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ; 3) 08.04.2017. – 27.04.2017. ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ 4) од 28.04.2017. НИСУ ОДОБРЕНИ
 4. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 5. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ
 6. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство  на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 7. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017. години ОДОБРЕНИ/НИСУ ОДОБРЕНИ
 8. Други конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2017. години. ОДОБРЕНИНИСУ ОДОБРЕНИ
 9. Конкурс за доделу средстава за набавку елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2017.годину  (04.03. - 31.05.2017) ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ
 10. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада (21.07. - 15.09.2017)  ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ
 11. Конкурс за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, производњу вина и јаких алкохолних пића на територији АП Војводине у 2017.години од (29.08.2017 – 15.09.2017.) ОДОБРЕНИ НИСУ ОДОБРЕНИ

Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'