Изаберите конкурс: 

  1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АПВ у 2017. години. ОДОБРЕНИ / НИСУ ОДОБРЕНИ
  2. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години
  3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство  на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години ОДОБРЕНО НИСУ ОДОБРЕНИ


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'