1. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2019. години - ОДЛУКА
 2. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање  набавке  конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019.години - ОДЛУКА
 4. Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 5. Конкурс за доделу подстицајних средстава за опремање пољочуварске службе на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 6. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 7. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2019. години - ОДЛУКА
 8. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2019. години - ОДЛУКА
 9. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2019.годину - ОДЛУКА
 10. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 11. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 12. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 13. Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 14. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији ап војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 15. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви  у АП Војводини у 2019. години - ОДЛУКА
 16. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години - ОДЛУКА
 17. Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине - ODLUKA

Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'