Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. g.

28.08.2014

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. g.

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva u ukupnom iznosu do 37.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

  1. Zaštita šuma i šumskih zasada, u ukupnom iznosu do 22.000.000,00 dinara.
  2. Izrada Plana razvoja Severnobačkog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.
  3. Izrada Plana razvoja Južnobačkog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara. 
  4. Izrada Plana razvoja Sremskog šumskog područja, u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara.
  5. Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Južnobačkom šumskom području, u ukupnom iznosu do 2.500.000,00 dinara.
  6. Izrada Programa gazdovanja šumama u vlasništvu sopstvenika šuma pojedinačnog poseda manjeg od 100 hektara u Sremskom šumskom području, u ukupnom iznosu do 3.500.000,00 dinara.
  7. Naučno-istraživački rad, u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

Sredstva iz tačke 1. se dodeljuju za finansiranje mera zaštite šuma po ukazanim potrebama, sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30%  po prijemu radova.

Sredstva iz tačaka 2-6. se dodeljuju za izradu navedenih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o šumama i odgovarajućim podzakonskim aktima, sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30%  po davanju saglasnosti na planski dokument.

Sredstva iz tačke 7. se dodeljuju za finansiranje odabranih projekata naučno-istraživačkih radova sa temama istraživanja procesa sušenja šuma i revitalizacije ugroženih površina u Vojvodini, sa isplatom u celosti nakon potpisivanja ugovora.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Preuzmite:
  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'