Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

29.02.2016

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

U vezi sa pitanjem o dokumentaciji koju je je potrebno da dostave fizička lica koja grade bunar preko 50 m prilikom podnošenja prijave na Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini („Sl.list APV“ br. 9/2016) dajemo sledeće 

O b a v e š t e nj e

Fizičko lice, uz dokumentaciju propisanu tačkom 6. Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini treba da, umesto rešenja o odobravanju izvođenja detaljnih geoloških istraživanja na istražnom prostoru za izgradnju eksploatacionog bunara dubine preko 50 m i ugovora o izvođenju detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja zalivnog sistema sa preduzećem, koje je registrovano kod APR-a,  postupi u skladu sa članom 64. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (Sl. glasnik RS, broj: 101/2015), i da Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dostavi dokaz da je podnelo prijavu o izvođenju radova lokalnoj samoupravi. 


Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini jeste povećanje obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: izgradnje eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, sistema za navodnjavanje, sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

Preuzmite:
  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'