Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Obaveštenje korisnicima lovišta na teritoriji AP Vojvodine o postupku dobijanja markica za obeležavanje odstreljene divljači za lovnu 2016/2017 godinu

13.04.2016

Obaveštenje korisnicima lovišta na teritoriji AP Vojvodine o postupku dobijanja markica za obeležavanje odstreljene divljači za lovnu 2016/2017 godinu

Distribuciju markica za obeležavanje odstreljene divljači korisnicima lovišta za lovnu 2016/2017. godinu, vršiće za teritoriju AP Vojvodine, u sedištu pokrajinske šumarsko – lovne ispekcije, Bulevar Mihajla Pupina 10 u Novom Sadu, počevši od 14. aprila 2016. godine.

Distribuciju markica za obeležavanje odstreljene divljači vršiće šumarsko-lovni inspektor Milena Grahovac, uz prethodnu najavu korisnika lovišta na kontakt telefon 021/420-075 i 063/1080228,  14., 15. i 18. aprila, a nakon toga,  svakog utorka  od 0900  - 14 00 časova. 

Korisnik lovišta, radi podizanja markica, dostavlja: 
(kliknite na link za preuzimanje dokumenta)

1. Godišnji plan gazdovanja lovištem za koji se podnosi zahtev na uvid. (Godišnji plan gazdovanja lovištem, pored Pravilnikom predviđenog sadržaja, mora imati overenu Odluku organa upravljanja korisnika lovišta koji je doneo godišnji plan). 

2. Kopiju dokaza o uplati propisanog dela naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači od 30 % , koja se uplaćuje do 15. aprila.  5. ZAPISNIK O PREUZIMANJU MARKICA ZA OBELEŽAVANJE UHVAĆENE KRUPNE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE VRSTE DIVLJAČI (ukoliko je godišnjim planom gazdovanja predviđeno hvatanje divljači)

6. Korisnik lovišta prilikom preuzimanja markica dostavlja i ZAPISNIK O RAZDUŽENJU MARKICA ZA OBELEŽAVANJE ULOVLJENE KRUPNE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE VRSTE DIVLJAČI zaduženih prethodne lovne godine i sve neiskorišćene markice.

Korisnik lovišta, dostavlja traženu dokumentaciju, posebno za svako lovište kojim gazduje.

Šumarsko-lovni inspektor će sačiniti dokument - zapisnik o broju izdatih markica za obeležavanje odstreljene divljači, u skladu sa pravilnikom o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i o načinu vođenja evidencije.

Korisniku lovišta, koji ne dostavi kompletnu dokumentaciju, neće biti izdate markice za obeležavanje odstreljene divljači.
  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godini15.01.2021Zahtev za nultom kontrolom za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2021. godiniObaveštenje radi upoznavanja zainteresovanih lica da mogu podneti zahtev za izlazak na teren službenika PSS povodom nulte ...


Pitajte sekretara Budžet AP Vojvodina Program razvoja AP Vojvodina


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'