Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Upozorenje korisnicima šuma i lovišta o povećanoj opasnosti od pojave požara u nastupajućem periodu

13.04.2016

Upozorenje korisnicima šuma i lovišta o povećanoj opasnosti od pojave požara u nastupajućem periodu

Ulazimo u period povećane opasnosti od pojave požara na otvorenom prostoru. Prisustvo sasušene travne i žbunaste vegetacije na pašnjacima, livadama, utrinama i trsticima i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama, uz pojavu vetrova izuzetno su povoljni uslovi za pojavu požara.

Najčešći uzročnik pojave požara je čovek, koji svojim neodgovornim i nesavesnim delovanjem nanosi velike štete prirodnim dobrima (šume, divljač i dr.) i materijalnim dobrima, a neretko su ugroženi i ljudski životi.

Obaveze sprovođenja mera protivpožarne zaštite proističu:
- za šumsku vegetaciju iz članova 46. i 47. Zakona o šumama ("Sl. glasnik RS", broj: 30/2010, 93/2012 i 85/2015), 
- za lovišta iz člana 22. Zakona o divljači i lovstvu ("Sl. glasnik RS", broj: 18/2010) i 
- za poljoprivredu iz člana 28. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", broj: 62/06, 65/08 - 112/2015).

Ukazujemo svim korisnicima i vlasnicima šuma, lovišta i poljoprivrednih površina da je u nastupajućem periodu neophodno preduzeti sve organizacione i materijalno - tehničke mere na organizovanju protivpožarne zaštite i podizanje iste na viši stepen. S tim u vezi, potrebno je organizovati aktivna dežurstva u skladu sa planovima zaštite od požara, za vreme radnog i vanradnog vremena, a posebno za vreme vikenda i praznika. Takođe, neophodno je obezbediti odgovarajuću materijalo - tehničku opremljenost (protivpožarna oprema i alat, prevozna sredstva, sistem veza i dr.)

Potrebno je uspostaviti veze i kontakte sa drugim subjektima koji se po prirodi posla bave protvpožarnom zaštitom (organizacionim jedinicama MUP za vanredne situacije, nadležnim opštinskim organima i štabovima, vatrogasnim društvima i dr.), kao i zaposlenim licima koja svoje poslove obavljaju na otvorenom prostoru (čuvari šuma, lovočuvari, poljočuvari, čuvari vodoprivrednih objekata i dr.).

U prilogu dopisa, a u cilju operativnosti, dostavljamo vam pregled šumarskih i lovnih inspektora na teritoriji AP Vojvodine sa osnovnim podacima.

Potrebno je da svi subjekti, koji delatnost obavljaju na teritoriji pokrajine, u nastupajućem periodu, preduzmu sve potrebne mere protivpožarne zaštite i da sa istim upoznaju sve svoje radnike i organizacione jedinice. 
  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'