Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Uručeni ugovori za dodelu sredstava za uklanjanje divljih deponija sa obradivog zemljišta, opremanje poljočuvarske službe i za pošumljavanje

27.12.2016

Uručeni ugovori za dodelu sredstava za uklanjanje divljih deponija sa obradivog zemljišta, opremanje poljočuvarske službe i za pošumljavanje

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević danas je uručio ugovore o dodeli sredstava iz pokrajinskog budzeta, koja su korisnici ostvarili na osnovu tri konkursa. To su konkursi za sufinansiranje uklanjanja divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, za opremanja poljočuvarske službe, i konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budzetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2016. godinu.

„Zbog toga što smo prepoznali potrebu uklanjanja divljih deponija sa državnog poljoprivrednog zemljišta, nova Pokrajinska vlada je po prvi put uvela ovu meru podrške, na šta je pribavljena saglasnost Ministarstva poljoprivrede. Ukupna vrednost investicija je na nivou od oko 11,5 miliona dinara, učešće Pokrajinskog sekretarijata je oko osam miliona dinara. Na ovaj način, u osam lokalnih samouprava koje su dobile ova sredstva, biće uklonjeno blizu 20 hiljada kubnih metara otpada. Time će biti obezbeđeno 17 hektara novog obradivog zemljišta, koje će moći da se, po godišnjem programu lokalnih samouprava, daje u zakup i da se tako ostvare prihodi i za Republiku, Pokrajinu i za lokalne samouprave“, izjavio je Radojević.

Danas su potpisani i ugovori sa sedam lokalnih samouprava za dodelu sredstava za opremanje poljočuvarske službe. Ukupna vrednost tih ugovora je preko 15 miliona dinara, od toga je učešće Pokrajinskog sekretarijata oko 7,5 miliona dinara.

Vuk Radojević je istakao da će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu nastaviti da sprovodi ove mere i u narednoj godini, te da će se i u narednoj godini za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta obezbediti 15 miliona dinara.

Govoreći o konkursu za razvoj šumarstva, danas su potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava u vrednosti većoj od 120 miliona dinara. Sredstva su izdvojena, pre svega, za pošumljavanje, melioraciju degradiranih šuma, širenje mreže šumskih puteva i unapređivanje rasadničke proizvodnje. Sredstva su ostvarila javna preduzeća, kao što su „Vojvodinašume“, Nacionalni park Fruška gora i Institut za nizijsko šumarstvo, ali to pravo su iskoristila i druga pravna, koja će na svom zemljištu i zemljištu fizičkih lica da podignu nove šume.

Koncipirane su mere za povećanje šumovitosti i za narednu godinu i tim povodom je pokrajinski sekretar za poljoprivredu pozvao sve lokalne samouprave da aktivnije pristupe merama pošumljavanja.

„Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je i u 2017. godini obezbedio dovoljno finansijskih sredstava. Međutim, moram da izrazim nezadovoljstvo što je samo jedna lokalna samouprava po ovom konkursu iskoristila pravo na bespovratna sredstva za pošumljavanje“, rekao je Vuk Radojević.  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'