Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
APV | Vesti
Nazad
Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2017.godinu

18.03.2017

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2017.godinu

Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine. 

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali. 

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih  ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.  

Vrsta radova koji  su predmet ovog konkursa:
1. Čišćenje terena 
2. Izrada nasipa 
3. Korekcija krune postojećeg nasipa 
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje 
5. Izgradnja obodnog kanala 
6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta 
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu 
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala 
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju 
10. Razastiranje iskopanog materijala 
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa 
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa 
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Preuzmite:
  

POVEZANE VESTI
Nema povezanih vesti
PRETRAGA VESTI

Tekst :

Datum :Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine

Uprava za agrarna plaćanja

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodine

Poljoprivredne stručne službe Srbije

Зелена прогноза

JPV 'Vode Vojvodine' Novi Sad

JP 'Vojvodina šume'