Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014.години

21.03.2014

Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014.години

Конкурс траје: од 21.03.2014. до 31.10.2014.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Средства планирана за суфинансирање Конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање у АП Војводини у 2014. години су утрошена.

Тачком 6. Конкурса је дефинисано, да ће се подстицајна средства додељивати по пристиглим пријавама до утрошка средстава предвиђених за ове намене.


Предмет конкурса је додела подстицајних средстава, којима се суфинансира: изградња експлоатационих бунара, набавка опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, линија за наводњавање, изградња цевовода и трошкова израде пројектно-техничке документације.

Право на коришћење подстицајних средстава имају:

  • Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног газдинства са територие АПВ,
  • Правна лица - регистрована пољопривредна газдинства са територије АПВ.


Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.

Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Конкурсу износи 274.834.107,40 динара.

Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу од 30% до 50% од укупне вредности инвестиције, без пореза на додату вредност.

Преузмите:
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'