Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

02.12.2014

Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације

За започињање нових поступака комасације расписује се конкурс за средства у укупном износу до 5.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава.

Предмет суфинансирања су трошкови: процене вредности земљишта, извођача геодетско техничких радова, надзорног органа, радова на крчењу терена и уређењу земљишта који су нужни ради несметаног спровођења комасације, набавка белега, катастарско класирање и бонитирање земљишта и сл.

Предмет суфинансирања нису трошкови: комисије за комасацију, поткомисија, комисије за јавну набавку, канцеларијског материјала и опреме, израда програма комасације, телефона, струје, закупа просторија, репрезентације и сл.


Право и услови за учешће на конкурсу:

Право да конкуришу имају локалне самоуправе (градови и општине) са територије АП Војводине уз услов да у претходном периоду нису закључиле уговор о коришћењу средстава за започињање поступка комасације, а да сам поступак реализације комасације још није започет.

Преузмите:



  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'