Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Јавни  оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2015. годину

11.03.2015

Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2015. годину

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 140.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине.
Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, који су власници пољопривредног земљишта и:
  1. имају пребивалиште на територији АП Војводине,
  2. који су старији од 65 година и нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то право стекли као осигураници пољопривредници (услов у погледу година живота не односи се на кориснике инвалидске пензије),
  3. да су Уговор о дугорочном закупу закључили у периоду од 2010-2015,
  4. дају у закуп обрадиво земљиште на територији Аутономне Покрајине Војводине од најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 година, од дана закључења Уговора,
  5. да Уговор није закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'