Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години

29.02.2016

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години

У вези са питањем о документацији коју је је потребно да доставе физичка лица која граде бунар преко 50 m приликом подношења пријаве на Kонкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години („Сл.лист АПВ“ бр. 9/2016) дајемо следеће 

О б а в е ш т е њ е

Физичко лице, уз документацију прописану тачком 6. Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години треба да, уместо решења о одобравању извођења детаљних геолошких истраживања на истражном простору за изградњу експлоатационог бунара дубине преко 50 m и уговора о извођењу детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања заливног система са предузећем, које је регистровано код АПР-а,  поступи у складу са чланом 64. Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС, број: 101/2015), и да Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство достави доказ да је поднело пријаву о извођењу радова локалној самоуправи. 


Циљ конкурса за доделу средстава за суфинаисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, тифона, линија за наводњавање и изградњу цевовода.

Преузмите:
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'