Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2016. години

02.03.2016

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2016. години

Предмет конкурса је суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине, а циљ је обезбеђење санитарно чисте  пијаће воде за потребе домаћинства и безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинстава и делом од корисника из индустријских погона. Обезбеђивањем достојних услова живљења спречава се миграција становништва из приградских и руралних насеља. 

Радови у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и опремање бунара, објеката и опреме за побољшање квалитета воде-фабрика воде, црпних станица, набавке и уградње електромашинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустрије, односно за одвођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова (без кућних прикључака), црпних станица, набавку електромашинске опреме и уређаја за пречишћавање отпадних – фекалних вода. 


Преузмите:
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'