Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Обавештење корисницима ловишта на територији АП Војводине о поступку добијања маркица за обележавање одстрељене дивљачи за ловну 2016/2017 годину

13.04.2016

Обавештење корисницима ловишта на територији АП Војводине о поступку добијања маркица за обележавање одстрељене дивљачи за ловну 2016/2017 годину

Дистрибуцију маркица за обележавање одстрељене дивљачи корисницима ловишта за ловну 2016/2017. годину, вршиће за територију АП Војводине, у седишту покрајинске шумарско – ловне испекције, Булевар Михајла Пупина 10 у Новом Саду, почевши од 14. априла 2016. године.

Дистрибуцију маркица за обележавање одстрељене дивљачи вршиће шумарско-ловни инспектор Милена Граховац, уз претходну најаву корисника ловишта на контакт телефон 021/420-075 и 063/1080228,  14., 15. и 18. априла, а након тога,  сваког уторка  од 0900  - 14 00 часова. 

Корисник ловишта, ради подизања маркица, доставља: 
(кликните на линк за преузимање документа)

1. Годишњи план газдовања ловиштем за који се подноси захтев на увид. (Годишњи план газдовања ловиштем, поред Правилником предвиђеног садржаја, мора имати оверену Одлуку органа управљања корисника ловишта који је донео годишњи план). 

2. Копију доказа о уплати прописаног дела накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи од 30 % , која се уплаћује до 15. априла.  5. ЗАПИСНИК О ПРЕУЗИМАЊУ МАРКИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УХВАЋЕНЕ КРУПНЕ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ (уколико је годишњим планом газдовања предвиђено хватање дивљачи)

6. Корисник ловишта приликом преузимања маркица доставља и ЗАПИСНИК О РАЗДУЖЕЊУ МАРКИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛОВЉЕНЕ КРУПНЕ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ задужених претходне ловне године и све неискоришћене маркице.

Корисник ловишта, доставља тражену документацију, посебно за свако ловиште којим газдује.

Шумарско-ловни инспектор ће сачинити документ - записник о броју издатих маркица за обележавање одстрељене дивљачи, у складу са правилником о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и о начину вођења евиденције.

Кориснику ловишта, који не достави комплетну документацију, неће бити издате маркице за обележавање одстрељене дивљачи.
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'