Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Уручени уговори за доделу средстава за уклањање дивљих депонија са обрадивог земљишта, опремање пољочуварске службе и за пошумљавање

27.12.2016

Уручени уговори за доделу средстава за уклањање дивљих депонија са обрадивог земљишта, опремање пољочуварске службе и за пошумљавање

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић данас је уручио уговоре о додели средстава из покрајинског будзета, која су корисници остварили на основу три конкурса. То су конкурси за суфинансирање уклањања дивљих депонија с пољопривредног земљишта, за опремања пољочуварске службе, и конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из Будзетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину.

„Због тога што смо препознали потребу уклањања дивљих депонија са државног пољопривредног земљишта, нова Покрајинска влада је по први пут увела ову меру подршке, на шта је прибављена сагласност Министарства пољопривреде. Укупна вредност инвестиција је на нивоу од око 11,5 милиона динара, учешће Покрајинског секретаријата је око осам милиона динара. На овај начин, у осам локалних самоуправа које су добиле ова средства, биће уклоњено близу 20 хиљада кубних метара отпада. Тиме ће бити обезбеђено 17 хектара новог обрадивог земљишта, које ће моћи да се, по годишњем програму локалних самоуправа, даје у закуп и да се тако остваре приходи и за Републику, Покрајину и за локалне самоуправе“, изјавио је Радојевић.

Данас су потписани и уговори са седам локалних самоуправа за доделу средстава за опремање пољочуварске службе. Укупна вредност тих уговора је преко 15 милиона динара, од тога је учешће Покрајинског секретаријата око 7,5 милиона динара.

Вук Радојевић је истакао да ће Покрајински секретаријат за пољопривреду наставити да спроводи ове мере и у наредној години, те да ће се и у наредној години за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта обезбедити 15 милиона динара.

Говорећи о конкурсу за развој шумарства, данас су потписани уговори о додели бесповратних средстава у вредности већој од 120 милиона динара. Средства су издвојена, пре свега, за пошумљавање, мелиорацију деградираних шума, ширење мреже шумских путева и унапређивање расадничке производње. Средства су остварила јавна предузећа, као што су „Војводинашуме“, Национални парк Фрушка гора и Институт за низијско шумарство, али то право су искористила и друга правна, која ће на свом земљишту и земљишту физичких лица да подигну нове шуме.

Конципиране су мере за повећање шумовитости и за наредну годину и тим поводом је покрајински секретар за пољопривреду позвао све локалне самоуправе да активније приступе мерама пошумљавања.

„Покрајински секретаријат за пољопривреду је и у 2017. години обезбедио довољно финансијских средстава. Међутим, морам да изразим незадовољство што је само једна локална самоуправа по овом конкурсу искористила право на бесповратна средства за пошумљавање“, рекао је Вук Радојевић.  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'