Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години

11.03.2017

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години

Предмет конкурса је суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. 
Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала- најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта. 
У смислу овог конкурса:
  • Под атарским путем подразумева се саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут, а која доприноси рационалном коришћењу пољопривредног земљишта. 
  • Под отресиштем се подразумева  површина непосредно пре прикључка некатегорисаног пута са јавним путем више категорије, а која је уређена на тај начин да се на њој уклоне све нечистоће са возила чије би изношење на јавни пут угрозило безбедност саобраћаја.  

Преузмите:
  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'