Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Назад
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2017. години

11.03.2017

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2017. години

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине, а циљ је обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинства, те безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинстава и делом од корисника из индустријских погона. Обезбеђивањем основних, неопходних услова за живот, спречава се миграција становништва из приградских и руралних насеља. 

Радови у смислу овог конкурса подразумевају изградњу или реконструкцију објеката водоснабдевања, као што су бушење и опремање бунара, изградња објеката и набавка и уградња опреме за побољшање квалитета воде-фабрика воде, црпних станица, набавке и уградње електромашинске опреме, резервоара, јавних водоводних мрежа, главних магистралних доводника воде до насеља или индустрије, односно за одвођење отпадних – фекалних вода: колекторских водова (без кућних прикључака), црпних станица, набавку и уградњу електромашинске опреме и уређаја/постројења за пречишћавање отпадних – фекалних вода. 


Преузмите:  

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'