Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015. години Конкурс за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015. години
11.03.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
За реализацију радова на уређењу отворене каналске мреже којом управља ЈВП „Воде Војводине“ и која је у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, расписује се конкурс за средства у износу до 590.000.000,00 динара.Право да конкуришу имају локалне ...


Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП Војводине Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП Војводине
19.01.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП ВојводинеПреузмите:Конкурсна документација Позив за подношење понудаОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ...


Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације
02.12.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
За започињање нових поступака комасације расписује се конкурс за средства у укупном износу до 5.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостала средства обезбеђује корисник средстава. Предмет ...


Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура
02.12.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
За израду техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура расписује се конкурс за средства у укупном износу до 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% за ...


Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе
02.12.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
За опремање пољочуварске службе расписује се конкурс за средства у укупном износу до 30.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 50% од средстава утрошених за опремање пољочуварске службе. Преостала средства ...


Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине Конкурс за суфинансирање реконструкције рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине
24.11.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.Предмет конкурса је додела бесповратних ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације  система квалитета и безбедности хране у 2014. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2014. години
11.11.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације  система квалитета и безбедности хране у 2014. години. Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:Трошкова израде елабората за добијање ...


Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада  меса и млека у 2014. години Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у 2014. години
31.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса и намена средстава:адаптација објеката за прераду млека и меса; набавке нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија за проширење асортимана производа од млека,набавке нових ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'