Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Јавна набавка мале вредности за услуге израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана развоја шума Јавна набавка мале вредности за услуге израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана развоја шума
17.11.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Јавна набавка мале вредности за услуге израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана развоја шума Преузмите:Позив за достављање понудаКонкурсна документацијаПојашњење обавезне садржине понудеОдлука о додели ...


Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају територију Републике Србије Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају територију Републике Србије
18.09.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају територију Републике СрбијеПреузмите:Позив за достављање понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора јавне набавкеОбавештење о закљученом уговору...


Јавна набавка за услугу одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система која се спроводи у отвореном поступку Јавна набавка за услугу одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система која се спроводи у отвореном поступку
02.06.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за услугу одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система која се спроводи у отвореном поступку (ред.бр. ЈНОП 1.2.4/2017)Преузмите:Позив за достављање понудаКонкурсна ...


Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2017.години Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2017.години
31.03.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2017.години Преузмите:Конкурсна документацијаПозив за ...


Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у 2017. години Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у 2017. години
31.03.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у 2017. години Преузмите:Конкурсна документацијаПозив за ...


Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП Војводине Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП Војводине
24.01.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Јавна набавка мале вредности услуге оглашавања у дневним новинама које покривају целу територију АП ВојводининеПреузмите:Текст конкурсаПојашњење обавезне садржине понудеПозив за подношење понуда...


Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса у 2016.години
20.04.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
На основу члана 63. став 5. а у вези са чланом 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 104-404-57/2016-1 од 20. 04. 2016. ...


Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у 2016.години Јавна набавка мале вредности услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека у 2016.години
20.04.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Преузмите:ПозивКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора (12.05.2016)Обавештење о закљученом уговору (02.06.2016)...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


ОБАВЕШТЕЊЕ28.10.2020ОБАВЕШТЕЊЕОбавештење подносиоцима пријава на конкурсе које је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, ...


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'