Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе
26.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте опремање пољочуварске службе с територије АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по овом конкурсу, јесте 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2016. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2016. години
24.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ...


Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за реализацију приоритетних пројеката по пограму ЛИДЕР-а, у 2016. години на територији АП Војводине Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за реализацију приоритетних пројеката по пограму ЛИДЕР-а, у 2016. години на територији АП Војводине
22.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Суфинансирање релизације приоритетних пројеката из усвојених ЛСРР, формираних територијалних партнерстава по програму LEADER. Преузмите:Текст конкурсаПравилникПријаваОбразац 1-3Образац 4...


Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2016. годину
06.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП ВојводинеПреузмите:Текст конкурсаПравилникПријава 1а - корисници посебне наменеПријава 1а - узгајалишта ...


Конкурс суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2016. години Конкурс суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2016. години
06.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине ...


Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години
03.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: отпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини. Дивље депоније које се налазе на парцелама пољопривредног земљишта у ...


Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2016. години Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2016. години
20.10.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Средства за спровођење Годишњег програма мера за одгајивачки програм у АП Војводини за 2016. годину, у укупном износу од 60.000.000,00 динара користиће се за:а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији  Аутономне покрајине Војводине у 2016.години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016.години
19.10.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса  за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине у 2016. години је подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава.Предмет конкурса ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'