Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017.години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017.години
04.03.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса за доделу средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017.години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017.години
04.03.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, ...


Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2017. годину Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2017. годину
04.03.2017. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за противградну заштиту ...


Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2016. години
09.12.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини. Преузмите:Текст конкурсаПравилникИзмена правилникаПријаваТабела 1...


Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину
08.12.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљеви Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2016. годину јесу повећање шумовитости АП Војводине, мелиорација деградираних шума, ширење мреже шумских путева и унапређивање ...


Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе
26.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте опремање пољочуварске службе с територије АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по овом конкурсу, јесте 10.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2016. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2016. години
24.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова економских активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ...


Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за реализацију приоритетних пројеката по пограму ЛИДЕР-а, у 2016. години на територији АП Војводине Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за реализацију приоритетних пројеката по пограму ЛИДЕР-а, у 2016. години на територији АП Војводине
22.11.2016. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Суфинансирање релизације приоритетних пројеката из усвојених ЛСРР, формираних територијалних партнерстава по програму LEADER. Преузмите:Текст конкурсаПравилникПријаваОбразац 1-3Образац 4...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'