Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину
03.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Путем овог конкурса додељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 44.975.332,23 динара.Преузмите:Текст конкурсаПријава - ловно технички објекти ...


Конкурс за суфинансирање добровољног груписања парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву Конкурс за суфинансирање добровољног груписања парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву
02.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте добровољно груписање парцела пољопривредног земљишта у приватном власништву на територији АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 5.000.000,00 динара. Средства се као ...


Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације Конкурс за суфинансирање започињања нових поступака комасације
02.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте започињање нових поступака комасације локалних самоуправа (градова и општина) с територије АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 10.000.000,00 динара. Средства се ...


Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура Конкурс за суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура
02.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте суфинансирање израде техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура на територији АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу износи ...


Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе Конкурс за суфинансирање опремања пољочуварске службе
02.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте опремање пољочуварске службе с територије АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу јесте 20.000.000,00 динара. Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини
02.09.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ јесте ...


Конкурс о расподели средстава за спровођење програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у аутономној покрајини војводини за 2015. годину Конкурс о расподели средстава за спровођење програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у аутономној покрајини војводини за 2015. годину
25.08.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса јесте унапређење рада удружења одгајивача стоке у 2015. години, чије се седиште налази на територији АП Војводине.Суфинансирање и рефундирање дела трошкова за унапређење рада удружења одгајивача стоке у 2015. години, врши се за: ...


Конкурс за доделу бесповратних средстава којима ће се суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2015. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом Конкурс за доделу бесповратних средстава којима ће се суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2015. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези са пољопривредном производњом
14.08.2015. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ конкурса је подршка раду удружења грађана чија је активност  усмерена на подстицање развоја и унапређење пољопривредне производње на територији АП Војводине. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање програмских ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'