Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада  меса и млека у 2014. години Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у 2014. години
31.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса и намена средстава:адаптација објеката за прераду млека и меса; набавке нове опреме за модернизацију постојећих прерађивачких постројења и развој нових производних линија за проширење асортимана производа од млека,набавке нових ...


Конкурс о о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину Конкурс о о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину
15.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Средства у износу од 1.500.000,00 динара су намењена за суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада код власника генетских ресурса домаћих животиња, а у сврху очувања, одрживог коришћења и унапређења начина одгајивања аутохтоних ...


Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину
15.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и регионалних  изложби стоке у АП Војводини укупно износе 2.000.000,00 динара. Право на подношење пријаве за коришћење средстава имају удружења грађана - организатори ...


Конкурс о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину Конкурс о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину
15.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Средства за спровођење Годишњег програма мера  код одгајивачког програма у АП Војводини за 2014. годину, у износу од 52.500.000,00 динара користиће се за:  а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и ...


Конкурс о расподели средстава за спровођење Програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину Конкурс о расподели средстава за спровођење Програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину
15.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2014. годину укупно износе 4.000.000,00 динара. Расподела предвиђених средства вршиће се за унапређења рада удружења  ...


Конкурс за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини Конкурс за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини
04.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Конкурс траје: од 04.10.2014. до 10.10.2014.Суфинансирање  изградње и  реконструкције водних објеката у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине. Минималан износ учешћа сопственим средствима подносиоца захтева ...


Конкурс за за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – Локалне акционе групе са територије АП Војводине за 2014. годину (програм ЛЕАДЕР) Конкурс за за доделу бесповратних средстава за територијални рурални развој у АП Војводини – Локалне акционе групе са територије АП Војводине за 2014. годину (програм ЛЕАДЕР)
03.10.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Путем овог конкурса додељују се средства из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2014. години, у укупном износу до 10.000.000,00 динара за реализацију програма по следећим ...


Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2014. годину Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2014. годину
17.09.2014. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Путем овог конкурса додељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2014. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 33.455.000,00 динара.Преузмите:Текст конкурсаПријава - ловно технички објекти ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'