Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних  манифестација у 2018. години на територији АП Војводине Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине
28.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у сврху организовања традиционалних манифестација у 2018. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и ...


 Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство  на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2018. години
24.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство.Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години ...


Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години
21.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је:• Започињање I фазе нових поступака комасације   Реализација II фазе комасације:• Наставак раније започетих поступака комасације• Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и ...


Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2018. годину
14.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине. Циљ овог Конкурса је унапређење начина ...


Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
11.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства опредељују за радове на каналима, пропустима, уставама, црпним станицама са пратећом електро-машинском опремом и другим објектима ...


Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години
20.03.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години
20.03.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018.години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2018.години
16.03.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање изградње цевовода и набавке опреме и система за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'