Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
АПВ | Вести
Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину
13.05.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ Конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину јесте повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева, и унапређивање расадничке производње.Предмет ...


Конкурс  за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима  на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години
06.05.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, подстицањем развоја и унапређивањем примарне биљне и сточарске производње. Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години
06.05.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за опремање хладњача мањег капацитета за сакупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за ...


Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку  опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години
06.05.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Циљ и предмет овог конкурса је додела  средстава  за суфинансирање инвестиција набавку опреме за производњу вина и призводњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову ...


Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта  којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе  ‒ путем набавке опреме Конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме
28.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
На Конкурсу за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно -истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме средства се додељују за набавку нове и савремене опреме и ...


Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних  манифестација у 2018. години на територији АП Војводине Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине
28.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у сврху организовања традиционалних манифестација у 2018. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и ...


 Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство  на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији АП Војводине у 2018. години
24.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство.Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години ...


Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години
21.04.2018. | ПРОЧИТАЈ ЦЕЛУ ВЕСТ
Предмет конкурса је:• Започињање I фазе нових поступака комасације   Реализација II фазе комасације:• Наставак раније започетих поступака комасације• Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :


Питајте секретара Буџет АП Војводине Програм развоја АП Војводине


Покрајински фонд за развој пољопривреде АП Војводине

Управа за аграрна плаћања

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине

Гаранцијски фонд АП Војводине

Пољопривредна саветодавна служба АП Војводине

Прогнозно извештајна служба заштите биља АП Војводине

Пољопривредне стручне службе Србије

Зелена прогноза

ЈПВ 'Воде Војводине' Нови Сад

ЈП 'Војводина шуме'