Javnа nabavkа male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa u 2016.godini

thumb

Na osnovu člana 63. stav 5. a u vezi sa članom 57. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 104-404-57/2016-1 od 20. 04. 2016. ...

Javna nabavka male vrednosti usluge izrade projekta usavršavanja proizvodnje na gazdinstvima u AP Vojvodini i uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u 2016.godini

thumb

Preuzmite:PozivKonkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovora (12.05.2016)Obaveštenje o zaključenom ugovoru (02.06.2016)...

Obaveštenje korisnicima lovišta na teritoriji AP Vojvodine o postupku dobijanja markica za obeležavanje odstreljene divljači za lovnu 2016/2017 godinu

thumb

Distribuciju markica za obeležavanje odstreljene divljači korisnicima lovišta za lovnu 2016/2017. godinu, vršiće za teritoriju AP Vojvodine, u sedištu pokrajinske šumarsko – lovne ispekcije, Bulevar Mihajla Pupina 10 u Novom Sadu, počevši od 14. ...

Upozorenje korisnicima šuma i lovišta o povećanoj opasnosti od pojave požara u nastupajućem periodu

thumb

Ulazimo u period povećane opasnosti od pojave požara na otvorenom prostoru. Prisustvo sasušene travne i žbunaste vegetacije na pašnjacima, livadama, utrinama i trsticima i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama, uz pojavu vetrova izuzetno su ...

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme

thumb

Sredstva se dodeljuju kao podrška srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine za intenziviranje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku opreme, a s ciljem osavremenjivanja nastave u srednjim poljoprivrednim ...

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2016. гodini na teritoriji AP Vojvodine

thumb

Predmet konkursa je dodela sredstava kojima će se sufinansirati  organizovanje tradicionalnih manifestacija u 2016. godini, na teritoriji AP Vojvodine, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom.

thumb

Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne i stočarske proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za ...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije u 2016. godini

thumb

Predmet konkursa je sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređenja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne ...

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini

thumb

   Sredstva planirana za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini su utrošena. Konkursom je definisano, da će se podsticajna sredstva dodeljivati po ...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2016. godini

thumb

Cilj Konkursa  je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u pokrajini Vojvodini u 2016. godini.Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanje govedarskih farmi, opremanje ...