Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2014. godinu, u iznosu od 52.500.000,00 dinara koristiće se za:  a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i ...

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu ukupno iznose 4.000.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja  ...

Konkurs za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

thumb

Konkurs traje: od 04.10.2014. do 10.10.2014.Sufinаnsirаnje  izgrаdnje i  rekonstrukcije vodnih objekаtа u jаvnoj svojini nа teritoriji Autonomne Pokrаjine Vojvodine. Minimаlаn iznos učešćа sopstvenim sredstvimа podnosiocа ...

Konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini – Lokalne akcione grupe sa teritorije AP Vojvodine za 2014. godinu (program LEADER)

thumb

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2014. godini, u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara za realizaciju programa po sledećim ...

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2014. godinu

thumb

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2014. godinu po Godišnjem programu korišćenja sredstava, u ukupnom iznosu do 33.455.000,00 dinara.Preuzmite:Tekst konkursaPrijava - lovno tehnički ...

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. g.

thumb

Putem ovog konkursa dodeljuju se sredstva u ukupnom iznosu do 37.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:Zaštita šuma i šumskih zasada, u ukupnom iznosu do 22.000.000,00 dinara.Izrada Plana razvoja Severnobačkog šumskog ...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. godinu

thumb

Ovim konkursom  dodeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 24.000.000,00 dinara za realizaciju projekata u okviru tačke VIII - Posebni programi Godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2014. ...

Javna nabavka usluge izrade aplikacije na postojećoj platformi prostorno informacionog sistema

thumb

Konkurs traje: od 28.07.2014. do 28.08.2014. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda Obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje farmi goveda i svinja, ovaca i koza i živinarskih farmi i za izmeštanje farme van naseljenog mesta u AP Vojvodini u 2014. godini

thumb

Konkurs traje: od 18.07.2014. do 30.09.2014.Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati: nabavka opreme za smeštaj mlečnih krava, teladi i tovnih junadi,  opreme za smeštaj krmača, odgoj prasadi i tovnih svinja, opreme za ovčarske i kozarske ...

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2014. godinu

thumb

Konkurs traje: od 18.06.2014. do 30.09.2014.Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2014. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 126.250.000,00 dinara za ...